Polecamy

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych © Unsplash.com
[4/16]

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Do zwolnienia może dojść wówczas, gdy zachowanie osoby zatrudnionej jest bezprawne i narusza interesy firmy bądź im zagraża.

Powołanie się przez pracodawcę na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może wzbudzać kontrowersje. Niektórzy przedsiębiorcy nadużywają swoich uprawnień, aby zakończyć współpracę z daną osobą.

Przykładem naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych mogą być:
- przyjście do pracy po spożyciu dużej ilości alkoholu
- niewykonanie poleceń służbowych
- opuszczenie miejsca pracy bez podania przyczyny
- przywłaszczenie sobie rzeczy należących do pracodawcy
- zakłócanie porządku w miejscu pracy
- niesumienne i niestaranne wywiązywanie się ze swoich obowiązków
- nieprzestrzeganie czasu pracy
- ujawnienie tajemnicy firmy/ tajnych informacji
- działanie wbrew zasadom BHP
- niestosowanie się do regulaminu pracy


W wyjątkowych sytuacjach pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Czy wiesz, kiedy może dojść do zwolnienia? Dowiedz się, komu grozi utrata pracy i jak powinno wyglądać zwolnienie pracownika.

Najnowsze wiadomości

reklama