Isabella Degen

avatarIsabella Degen

Wrocław
Urodziłam się w Olsztynie ale czuję się Wrocławianką. Mam wiele pasji które towarzyszą mi całe życie: piszę prozę i poezję, maluję, fotografuję i podróżuję. Od 1987 mieszkam we Frankfurcie nad Menem. ale również czasem we Wrocławiu.

Aforyzjada – 33 Warszawskie Spotkania Muzyczne zapraszają na niezwykły koncert

2019-05-04 16:57:56

Aforyzjada, nazwana „operą w puzzlach”, to swoiste dzieło zbiorowe i multimedialne. Krzysztof Bilica, muzykolog i aforysta, poprosił dziesięcioro kompozytorów, aby napisali utwór lub cykl utworów, których kanwę stanowiłyby jego aforyzmy. Nawiązał do głośnych pomysłów sprzed dwustu lat: hrabiny Aleksandry z Lubomirskich Rzewuskiej, wiedeńskiego kompozytora i wydawcy Antona Diabellego oraz dramatopisarza i poety Juliana Ursyna Niemcewicza. Rzewuska zwróciła się do ówczesnych kompozytorów z prośbą o napisanie arii do wiersza poety włoskiego Giuseppe Carpaniego. Wśród kompozytorów, którzy na jej apel odpowiedzieli, znalazł się wielki Beethoven. Zbiór tych pieśni wydali Rzewuscy w roku 1808 w Wiedniu. Jedenaście lat później z podobnym apelem wystąpił Diabelli. Pięćdziesięciu kompozytorów skomponowało dla niego po jednej wariacji na temat jego walca, tylko Beethoven złamał zasady zamówienia – stworzył arcydzieło, osobny, wspaniały cykl 33 wariacji C-dur op. 120.
Tymczasem w roku 1816 ukazały się drukiem w Warszawie Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, do których muzykę napisało kilkanaścioro kompozytorów polskich poproszonych o to przez poetę. Śpiewy historyczne wywarły olbrzymi pozytywny wpływ na Polaków żyjących w kraju pod zaborami, krzewiły ich świadomość historyczną,
pobudzały patriotyzm i zachęcały do walki o niepodległość. Sto lat po odzyskaniu niepodległości, a trzydzieści po oswobodzeniu się Polski spod jarzma obcego systemu polityczno-ekonomicznego zbędne są już romantyczne porywy. Potrzebne jest rozsądne budowanie dobrobytu kraju, mądre pielęgnowanie polskiej kultury i współdziałanie
w tych słusznych sprawach.
Pod względem artystycznym Aforyzjada miałaby realizować odwieczne marzenia artystów o scalaniu się rozmaitych sztuk (w XIX stuleciu nazwano tę dążność „korespondencją sztuk”). Stąd słowo będzie się w niej łączyło z muzyką, z obrazami (wyświetlanymi na ekranie) i z akcją sceniczną, której ton nada aktor lalkarz. Współdziałać więc w niej będą – zgodnie ze scenariuszem napisanym przez Krzysztofa Bilicę – twórcy i artyści rozmaitych profesji, także różnych pokoleń. Założenia takiego łączenia się sztuk wszelakich oraz ich twórców pomysłodawca Aforyzjady
sformułował w swym eseju Teatr nasz widzę ogromny, opublikowanym w dwumiesięczniku „Topos” nr 5/2018.
Aforyzjada nie chce być zwykłym koncertem muzyki współczesnej. Jest otwarta na szerokie audytorium – od dzieci po seniorów, jest skierowana zarówno do koneserów muzycznych, jak i tych, którzy na koncercie nigdy jeszcze nie byli. Chciałaby przyciągnąć do muzyki współczesnej przede wszystkim najmłodsze pokolenie odbiorów – stąd akcja sceniczna, improwizacje muzyczno-teatralne tubisty Zdzisława Piernika, ożywiana przez aktora Andrzeja Bociana, lalka imieniem Puenta, wyświetlane na ekranie teksty aforyzmów, a w foyer MIK – rysunki aforystyczne Mariusza Wolańskiego. Krótkie, kilkuminutowe utwory, rozmaitość składu wykonawczego: kwartet smyczkowy, fortepian, gitara elektryczna, tuba, śpiewacy soliści: sopran, baryton, a jeśli się uda, także interakcje z najmłodszymi słuchaczami. Odbiorcy dorośli powinni być usatysfakcjonowani nie tylko nową muzyką, ale i towarzyszącą jej warstwą znaczeniową aforyzmów.
A dzieci? Dzieci są coraz mądrzejsze. Niebawem zaczną się domagać, aby im opowiadano aforyzmy na dobranoc.Pełny program „Warszawskich Spotkań Muzycznych”,
https://www.wsm.art.pl/index.php/pl/program2012-menu
Tekst z programu "Warszawskich Spotkań Muzycznych".

Jesteś na profilu Isabella Degen - stronie mieszkańca miasta Wrocław. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj