Dokąd zmierza strefa euro?

Artykuł sponsorowany
Absolwenci - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Absolwenci - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Co stoi u źródeł kryzysu strefy euro i jakie lekcje wynikają z niego na przyszłość? Jaką rolę w obecnych trudnościach Unii Gospodarczo-Walutowej odgrywają rynki finansowe? Jaki wpływ ma sytuacja w gospodarce globalnej, a jaką polityka państw członkowskich Unii Europejskiej? Jaką strategię przyjęcia waluty euro powinna obrać Polska wobec tego typu wyzwań? Te i inne pytania były przedmiotem żywej dyskusji polskich i zagranicznych ekonomistów specjalizujących się w tematyce integracji gospodarczej, jaka miała miejsce podczas konferencji „Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?” zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego, w dniach 24-25 września w Warszawie.

Jarosław Górski, Jan Jęczmyk - Uniwersytet Warszawski
Magdalena Bywalec – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

We wrześniu 2012 roku już po raz trzeci uroczyście zakończono kolejną edycję studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej” dofinansowanych przez Narodowy Bank Polski, które w województwie dolnośląskim prowadzone są przez

www.ue.wroc.pl

. Tym razem wręczenie dyplomów dla najlepszych studentów z 17 ośrodków w Polsce połączone było z międzynarodową konferencją „Perspectives of Economic and Monetary Integration in the Word Economy. Where's the Eurozone Heading?”. Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat sytuacji i perspektyw integracji gospodarczej, zwłaszcza w strefie euro.

Wśród prelegentów byli uznani ekonomiści z Polski i zagranicy, między innymi: prof. dr hab. Stanisław Gomułka (główny ekonomista BCC), dr Andrzej Raczko (członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego), dr Zsolt Darvas (ekspert think tanku Breugel), Mark Allen (przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Europę Środkową i Wschodnią), prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak (członek Rady Polityki Pieniężnej), prof. dr hab. Jan J. Michałek (dziekan WNE UW), dr hab. Michał Kruszka (dyrektor w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego), profesor Ryszard Kokoszczyński z Instytutu Ekonomicznego NBP, dr Joanna Bęza-Bojanowska z Ministerstwa Finansów, profesor Cezary Wójcik ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Piotr Kuczyński, główny analityk Xelion.

Część konferencji poświęcona była zagadnieniom przyszłości strefy euro. Dyskusję w tym temacie rozpoczął Mark Allen, który określił obecny kryzys w strefie euro jako jedną z najbardziej niepewnych sytuacji z jaką MFW miał dotychczas do czynienia. Jednocześnie zapewnił, że reprezentowana przez niego instytucja współpracuje na bieżąco zarówno z państwami członkowskimi, jak i przedstawicielami struktur unijnych.

Kolejne wystąpienia dotyczyły praprzyczyn kryzysu w strefie euro. Dr Andrzej Raczko zwrócił uwagę na kwestię nagłej zmiany percepcji ryzyka kraju przez instytucje finansowe w odniesieniu do poszczególnych członków strefy euro. Banki początkowo ocenę ryzyka wiązały z przynależnością do strefy euro. Dopiero później gwałtownie ją zróżnicowały, traktując inaczej ryzyko południowej i północnej części strefy euro. Duża odpowiedzialność za kryzys spoczywa na rynkach finansowych, jednakże jak zaznaczył Piotr Kuczyński, u podstaw problemów strefy euro było przyjmowanie do niej państw, które nie powinny się w niej znaleźć. Udział rynków finansowych był jego zdaniem katalizatorem, który przyspieszył obnażenie istniejącej już nierównowagi. W swoim wystąpieniu podkreślił, że instytucje finansowe nie wyciągnęły wniosków z kryzysu i konieczne jest wprowadzenie skutecznych regulacji w sektorze bankowym.

Kolejna część spotkania dotyczyła mechanizmów, które mogą umożliwić ustabilizowanie sytuacji w strefie euro. Według prof. Kaźmierczaka proces ten powinien przebiegać dwoma pragmatycznymi kanałami: implementację nowych rozwiązań fiskalnych oraz stymulację wzrostu gospodarczego. Obecne działania Europejskiego Banku Centralnego dają nadzieję, że uda się te procesy przeprowadzić i uratować wspólny obszar walutowy. Konieczne są jednak długofalowe reformy w krajach zagrożonych, które przywrócą tym państwom konkurencyjność.

Następna część dyskusji dotyczyła możliwych scenariuszy opuszczenia Eurolandu przez jedno z państw członkowskich oraz szans pobudzenia wzrostu gospodarczego, który ułatwiłby przeprowadzenie wymienianych w trakcie dyskusji reform. Podkreślano, iż w interesie Polski jest przetrwanie strefy euro. Zdaniem dr Andrzeja Raczko Grecy na chwilę obecną nie chcą opuścić strefy euro i nadal będzie realizowana dalsza restrukturyzacja ich długu. Również Niemcom w tej chwili nie opłaca się opuszczanie strefy euro. Wyjściem może być polityka wzajemnych ustępstw i jednoczesne ograniczanie wydatków w krajach zagrożonych oraz prowadzenie programów, które zachęcałyby do transferu kapitału do tych krajów. W ten sposób państwa te mogłyby zarówno zrównoważyć swoje budżety, jak i bilanse handlowe. Piotr Kuczyński podkreślił, że działania EBC są jedynie rozwiązaniem tymczasowym. Zgodził się z nim Mark Allen, który stwierdził, że jeżeli politycy nie zaimplementują odpowiednich reform, to sytuacja będzie bardzo zła.

W ostatniej rundzie pytań zastanawiano się nad źródłami wzrostu gospodarczego. Mark Allen wyraził obawy związane ze zmniejszaniem się bilansów banków, które to zjawisko może być dużym problemem na drodze do wzrostu. Prelegenci zwrócili na konieczność realizowania dobrej polityki gospodarczej na poziomie poszczególnych państw oraz zwiększenie efektywności programów unijnych, co doprowadziłoby do spadku bezrobocia.

Ukoronowaniem konferencji oraz rocznego projektu ogólnopolskich studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej" było nagrodzenie najlepszych absolwentów tych studiów z 17 uczelni realizujących ten projekt. Najlepsi studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to: Anna Gerste, Leszek Gerste, Piotr Brzemiński, Joanna Serafin, Agata Witowska. Absolwenci odebrali okolicznościowe dyplomy z rąk Dariusza Jadowskiego, dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP i profesora Krzysztofa Opolskiego z WNE UW. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poznać mechanizmy funkcjonowania strefy euro, do udziału w IV edycji studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dzięki dofinansowaniu NBP.

Rekrutacja już się rozpoczęła i trwać będzie do 19 października 2012 roku. Wszelkie informacje o studiach znajdą Państwo na stronie:www.euro.ue.wroc.pl

Dodaj ogłoszenie