REKLAMA: Łęknica leży na rzeką Nysą Łużycką przy granicy Polski i Niemiec - jest miasteczkiem nastawionym na rozwój turystyki, otoczonym przez malownicze lasy i jeziora powstałe na skutek dawnej działalności górniczej w tym obszarze.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Można uprawiać tu turystykę rowerową, urządzać spływy kajakowe, a nawet spróbować swoich sił na torze motocrossowym. Okolica jest idealnym miejscem do spacerów.

Od kilku lat nabiera coraz większego znaczenia na turystycznej mapie Polski. Łęknica jest również uważana za miasto, w którym „zawsze coś się dzieje” dzięki organizacji szeregu imprez plenerowych.

Głównymi walorami Łęknicy są : Park Mużakowski, Rezerwat “Nad Młyńską Strugą”, Malownicze pojezierze antropogeniczne, Morena czołowa dostrzegalna również z kosmosu, Unikalne formy erozyjne oraz inne ciekawostki geologiczne znajdujące się w obszarze Parku Krajobrazowego „GEOPARK Łuk Mużakowa”, a także Największy BAZAR przy zachodniej granicy POLSKI.

Łęknica jest również uważana za miasto w którym „zawsze coś się dzieje”, dzięki organizacji szeregu imprez plenerowych.Park Mużakowski
Położenie

Park imponuje mistrzowskim wykorzystaniem naturalnych walorów terenu. Położony w malowniczej dolinie Nysy Łużyckiej, na odcinku przełomu rzeki przez formacje geologiczne moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowskim. Ukształtowanie terenu, dolina rozszerzająca się w tym miejscu do 1,5km i wznoszące się po obu stronach rzeki tarasy o wysokości względnej dochodzącej do 60 m., stały się podstawą założonego tutaj parku. Pückler stworzył genialną i doskonale przemyślaną kompozycję - galerię obrazów utkaną z elementów pejzażu i zastanych wartości terenu - jego ukształtowania, starych dębów, naturalnych jeziorek i cieków wodnych, w którą umiejętnie wpisał elementy architektoniczne.

Czasy współczesne
W 1999 roku Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Fundacji Księcia Pücklera - Park Bad Muskau przyznano honorową nagrodę UNESCO im. Meliny Mercouri za Ochronę krajobrazu historycznego parku, a w roku 2002 nagrodę Europejskiej Fundacji Kultury “Pro Europa”.

2 lipca 2004 roku Park został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako arcydzieło geniuszu ludzkiego, wyjątkowy przykład europejskiego parku krajobrazowego, który wywarł ogromny wpływ na europejską sztukę ogrodową i wyznaczył nowe tendencje w rozwoju architektury krajobrazu.W latach 2005-2006 Park uczestniczył w europejskim programie Kultura 2000 “Moje miejsce”, w ramach którego organizowane były imprezy kulturalne mające na celu integrację lokalnej ludności z zabytkowym parkiem.

W 2003 r. na terenie Parku otwarto turystyczne przejście graniczne, z którego mogą korzystać wszyscy zwiedzający.

Geopartk Łuk Mużakowa
Transgraniczna struktura geologiczna

Łuk Mużakowa, jest unikalną w skali Europy Środkowej strukturą geologiczną uformowaną w wyniku działalności lądolodu. Na szczególne uznanie zasługuje jej kształt, wielkość i stan zachowania, doskonale widoczne z większej wysokości, np. z kosmosu.

Łuk zauważalny jest również na mapach topograficznych i cyfrowych modelach rzeźby terenu. Rozciąga się on w kształcie otwartej ku północy podkowy, od miejscowości Tuplice, Trzebiel i Łęknica po stronie polskiej oraz Weißwasser, Döbern po stronie niemieckiej. Dolina rzeki Nysy Łużyckiej przecina Łuk Mużakowa w jego środkowej części, stanowiąc jednocześnie granicę między Brandenburgią oraz Saksonią w Niemczech a województwem lubuskim w Polsce. Całkowita powierzchnia łuku, jako formy morfologicznej, wynosi 170km, z czego w Polsce znajduje się 75km.

Geopark Łuk Mużakowa - historia w pigułce
Pod koniec 2002 r. w polskiej części obszaru powstała prawna forma ochrony przyrody - Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa. Pod koniec roku 2009 polska część Geoparku Łuk Mużakowa, jako pierwszy geopark w Polsce, została uznana za Geopark Krajowy. Tytuł został nadany przez Głównego Geologa Kraju, w obecności Marszałka województwa lubuskiego – dając jednocześnie wyraz uznania pracom instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz Geoparku. Obecnie czynione są starania o przyłączenie geoparku do Europejskiej Sieci Geoparków (ENG), posiadających wsparcie UNESCO.
W niedalekiej przyszłości w najciekawszym obszarze Geoparku powstanie rezerwat „Babina” oraz utworzona zostanie w nim ścieżka geoturystyczna.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Łęknicy oraz jej atrakcji turystycznych, a także do skorzystania z oferty handlowej bazaru miejskiego
(zwanego potocznie „Manhatanem”).

Zapraszamy Państwa do udziału w licznych imprezach kulturalnych, koncertach.

Jeśli zamierzacie Państwo odwiedzić nasze miasteczko, praktyczne informacje znajdziecie na stronie: www.leknica.pl


Aktywny wypoczynek w Łęknicy


Tor Motocrossowy - Jakub Paczyński
tel. GSM (0048) 606 187 092
www.mx.sq.pl

Spływy Kajakowe - Sławomir Głąb
tel. GSM (0048) 600 882 328
www.kajaki-leknica.pl

Przejazdy Bryczką po Parku Mużakowskim
tel. (0048) 68 375 37 09
tel. GSM (0048) 503 479 349

Spacery z przewodnikiem:
tel. GSM (0048) 506 185 434

Baza noclegowa:

Pensjonat Queen
www.qcafe.pl
Hotel, restauracja “Europa”
www.clubeuropa.com.pl
Agroturystyka - noclegi Franciszek Mukoid
(Żarki Wielkie – 6km od Łęknicy)
www.mukoid.inocleg.pl

więcej informacji na www.leknica.pl
Wiadomości Wrocław, Wydarzenia Wrocław