Krótki przegląd wybranych wrocławskich uczelni

Sprawdź, która uczelnia jest najstarsza, na której studiuje największa liczba studentów, ile jest kierunków i ile miejsc przygotowały uczelnie na rok 2010/2011 .
 Michał Pawlik

Akademia Medyczna we Wrocławiu
Rok założenia : 1945
Liczba kierunków: 10
Liczba studentów w roku 2009/2010 : 5915
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011: 1770 (niezatwierdzone jeszcze przez Min. Zdrowia)
Kadra dydaktyczna : brak danych
Liczba projektów badawczych: 2009 r.: 733; 2010 r. - 665, w tym granty
Uzyskane granty (kwota lub liczba): brak danych
Umiędzynarodowienie: prowadzenie studiów anglojęzycznych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, powołanie English Division, uczestnictwo w programie Erasmus
Uprawnienia akademickie: w zależności od wydziału - nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego
Baza dydaktyczna: zabytkowy kampus z wieloma salami wykładowymi, dobrze wyposażone sale ćwiczeń, nowoczesne Centrum Kliniczne przy ul. Borowskiej.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Rok założenia :1948
Liczba kierunków: 6
Liczba studentów w roku 2009/2010 : 641
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : 227
Kadra dydaktyczna : 134,1
Liczba projektów badawczych: 460 przedsięwzięć o charakterze artystycznym i naukowym
Uzyskane granty (kwota lub liczba): 3 projekty dotacyjne (183160 zł), 1 projekt inwestycyjny
Umiędzynarodowienie: Uczestnictwo w programie stypendialnym Erasmus, Akademia współdziała od roku 2004/2005 w sieci "Nowe inicjatywy współpracy w profesjonalnym kształceniu muzycznym w Europie Środkowej" programu stypendialnego CEEPUS
Uprawnienia akademickie: Uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego sztuki muzycznej pomieszczenia dostosowane do specjalności
Baza dydaktyczna: Sala Kameralna, Sala Teatralna, Studio Technik Audiowizualnych. Projekt "Rozbudowa Akademii Muzycznej - Budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą" dofinansowane - 44163492,23 zł.

Akademia Sztuk Pięknychwe Wrocławiu
Rok założenia : 1946
Liczba kierunków: 7
Liczba studentów w roku 2009/2010 : 1091
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : 476
Kadra dydaktyczna : 205
Liczba projektów badawczych: 37
Uzyskane granty (kwota lub liczba): 2 granty na kwotę 320 tys. zł
Umiędzynarodowienie: 58 (w 22 krajach) umów partnerskich o wzajemnej współpracy z zagranicznymi uczelniami w programie Erasmus i 9 umów pozaeuropejskich.
Uprawnienia akademickie: Malarstwo i Rzeźba, Grafika i Sztuka Mediów, Ceramika i Szkło - I i II stopień; Architektura Wnętrz i Wzornictwo I stopień
Baza dydaktyczna: 3 budynki dydaktyczne, Muzeum ASP, Galeria Emdes, Ośrodek Plenerowy - Dom Pracy Twórczej w Luboradowie.

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Rok założenia : 1997
Liczba kierunków: 13
Liczba studentów w roku 2009/2010 : 8000
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : zadecyduje kolejność zgłoszeń
Kadra dydaktyczna : 165
Liczba projektów badawczych: 7
Uzyskane granty (kwota lub liczba): 2
Umiędzynarodowienie: 49 uczelni partnerskich w programie ERASMUS w roku 2009/10: 49 (obecnie: 53). 2. DSW współpracuje z uczelniami na świecie, oferta studiów w j. angielskim
Uprawnienia akademickie: nadawanie stopnia doktora habilitowanego i doktora nauk humanistycznych
Baza dydaktyczna: 3 budynki (7982 m2 - 30 sal, aula, biblioteka z czytelnią, - 2 budynki dzierżawione (4434 m2 - 44 sale, studio telewizyjne i radiowe), 3 budynki wynajmowane (5670 m2 - 89 sal)

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Rok założenia : 2001
Liczba kierunków: 4
Liczba studentów w roku 2009/2010 : stacjonarnych 113, niestacjonarnych 917
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : 500 na studiach stacjonarnych, 1200 - niestacjonarnych
Kadra dydaktyczna : 35
Liczba projektów badawczych: "Kreator innowacyjności"
Uzyskane granty (kwota lub liczba): 8 grantów o łącznej wartości 7 636 715 zł
Umiędzynarodowienie: 8 umów w programie Erasmus oraz 13 innych umów partnerskich
Uprawnienia akademickie: brak
Baza dydaktyczna: budynek 5471 m2 oraz wynajem sali gimnastycznej (750 m2)

Politechnika Wrocławska
Rok założenia : 1945
Liczba kierunków: 27
Liczba studentów w roku 2009/2010 : prawie 33 tys.
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : ok. 5000 miejsc na najbliższą rekrutację w lutym
Kadra dydaktyczna : ponad 2000 pracowników
Liczba projektów badawczych: Europejskie: 22 2009/2010 r., krajowe: 111 w 2009, 170 w 2010
Uzyskane granty (kwota lub liczba): brak danych
Umiędzynarodowienie: Udział w programach - LLP-Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, T.I.M.E. - studenci mogą uzyskać dwa dyplomy ; Studium Języków Obcych - lekcje języka polskiego dla cudzoziemców
Uprawnienia akademickie: Na każdym z wydziałów można uzyskać stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego
Baza dydaktyczna: ponad 270 budynków z nowoczesnymi laboratoriami, bibliotekami, salami multimedialnymi; ok. 360 sal wykładowo-ćwiczeniowych; ponad 430 laboratoriów i ponad 80 laboratoriów komputerowych.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydz. Zam. we Wrocławiu
Rok założenia : 2004
Liczba kierunków: 4
Liczba studentów w roku 2009/2010 : ok. 2300
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : 800
Kadra dydaktyczna : 50
Liczba projektów badawczych: 7
Uzyskane granty (kwota lub liczba): 8
Umiędzynarodowienie: do 2014 r. współpraca z uczelniami z USA i WB, 64 umowy (29 krajów) w programie ERASMUS 3 umowy z uczelniami w Chinach i Korei Płd.; na SWPS studiuje ponad 30 studentów zagranicznych
Uprawnienia akademickie: Nadawanie stopnia doktora w dziedzinie psychologii
Baza dydaktyczna: nowy kampus przy ul. Ostrowskiego 30 od 2011/2012 r. (ok 30 sal dydaktycznych, aule, laboratoria, focusownia, studio badań CATI, pracownie komp., biblioteka i księgarnia, studia nagraniowe

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania
Rok założenia : 2003
Liczba kierunków: 1
Liczba studentów w roku 2009/2010 : 121
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : 60
Kadra dydaktyczna : 15
Liczba projektów badawczych: 5 0
Uzyskane granty (kwota lub liczba): 0
Umiędzynarodowienie: organizacja ze Stowarzyszeniem Semper Avanti wyjazdów dla absolwentów na staże za granicę - średnio wyjeżdża 12 osób
Uprawnienia akademickie: uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia 3-letnich studiów licencjackich
Baza dydaktyczna: pracownie rzeźby, jubilerstwa i konserwacji metalu, fotografii i fotogrametrii, pozłotnictwa, gemmologii, komputerowa; Zespoły Naukowo-Usługowe, biblioteka

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok założenia : 1947
Liczba kierunków: 10
Liczba studentów w roku 2009/2010 : 19055
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : nie mniej niż 2000 na studia stacjonarne I stopnia
Kadra dydaktyczna : 722
Liczba projektów badawczych: 302
Uzyskane granty (kwota lub liczba): 66
Umiędzynarodowienie: 5 programów w j. angielskim, w tym MBA, 57 wykładów w językach obcych, 47 umów z placówkami zagranicznymi, szkoła letnia dla cudzoziemców
Uprawnienia akademickie: pełnia praw akademickich, 5 uprawnień habilitacyjnych, 7 doktorskich. Wszystkie wydziały z I kategorią naukową
Baza dydaktyczna: kampus: 297 komputerów, wydawnictwo, księgarnia, biblioteka, centrum języków obcych, studium wf., stołówki, klub studencki oraz dwa akademiki z 1500 miejscami.

Uniwersytet Wrocławski

Rok założenia : 1945
Liczba kierunków: 32
Liczba studentów w roku 2009/2010 : 20 748 - dzienne 13 873 - niestacjonarne
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : brak danych
Kadra dydaktyczna : 1896
Liczba projektów badawczych: brak danych
Uzyskane granty (kwota lub liczba): brak danych
Umiędzynarodowienie: Kierunki prowadzone w językach obcych, szkoły letnie dla cudzoziemców, udział w programach Erasmus, CEEPUS, DAAD, 116 umów bilateralnych - łącznie 663 umowy współpracy z uczelniami zagranicznymi
Uprawnienia akademickie: pełnia uprawnień akademickich
Baza dydaktyczna: baza dydaktyczna o łącznej powierzchni 43950,59 m2, 710 komputerów z dostępem do internetu, stypendia naukowe i socjalne, 156 kół naukowych, AZS, 6 domów studenckich

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont"
Rok założenia : 2004
Liczba kierunków: 3
Liczba studentów w roku 2009/2010 : brak danych
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : brak danych
Kadra dydaktyczna : brak danych
Liczba projektów badawczych: brak danych
Uzyskane granty (kwota lub liczba): brak danych
Umiędzynarodowienie:
Uczelnia uczestniczy w programie międzynarodowej wymiany studentów - Erasmus oraz programie międzynarodowej wymiany absolwentów - Leonardo da Vinci
Uprawnienia akademickie: na podstawie decyzji MEN uczelnia została wpisana do rejestru wyższych uczelni zawodowych pod pozycją 157
Baza dydaktyczna: budynek przy ul. Wejherowskiej 28 z salami dydaktycznymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt komputerowy i sala gimnastyczna w budynku przy ul. Słubickiej 29-33

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Rok założenia : 1998
Liczba kierunków: 6
Liczba studentów w roku 2009/2010 : 11549
Liczba miejsc przewidziana na rok 2010/2011 : ok. 3 000
Kadra dydaktyczna : 151, w tym dla 104 pierwsze etaty
Liczba projektów badawczych: kilkadziesiąt projektów badawczych
Uzyskane granty (kwota lub liczba): 166 tys. zł i 2 projekty w konkursie
Umiędzynarodowienie: Zdobycie podwójnego dyplomu, Studiowania w języku angielskim, udział w praktykach i stażach zawodowych w ramach programu Erasmus
Uprawnienia akademickie: Trwa przygotowywanie wniosku o uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych
Baza dydaktyczna: Kioski internetowe, biblioteka i czytelnia, punkty ksero, księgarnia, strefy studenta: wypoczynkowa i naukowa, parking, WLAN. Budynki przyjazne dla niepełnosprawnych.

Redaktor

  • Polska Gazeta Wrocławska
Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3