Można już składać wnioski o dofinansowanie turystyki Można już składać wnioski o dofinansowanie turystyki

Można już składać wnioski o dofinansowanie turystyki (© Fot. Dariusz Gdesz)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Od 30 czerwca, w dolnośląskim urzędzie marszałkowskim we Wrocławiu, składać można podania o dofinansowanie z UE projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Od 30 czerwca, w dolnośląskim urzędzie marszałkowskim we Wrocławiu, składać można podania o dofinansowanie z UE projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W tym czasie województwo otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 1,2 mld euro na dotacje dla przedsiębiorców, informatyzację, drogi, ochronę środowiska, turystykę i kulturę, edukację, zdrowie, rewitalizację miast.
Do 17 lipca na realizację RPO WD przeznaczono 844 mln 109 tys. 851 euro, co stanowi 69,58 proc. dostępnych środków w ramach całego programu. Zarząd województwa dolnośląskiego wybrał do dofinansowania 349 projektów o wartości ponad 2 mld złotych. Podpisano z beneficjentami 297 umów, których wartość dofinansowania wynosi ponad 765 mln złotych.

Osoby zainteresowane unijnymi dotacjami szczegółowe informacje, a także wzory podań znajdą na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Oto projekty, na które można dostać unijne dotacje:

Program I
Dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania nr 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową. (Nabór nr 21/K/6.5/2009.
Bezpieczeństwo turystów - modernizacja bazy/zakup wyposażenia i urządzeń).

Okres realizacji projektu: Zaliczyć można wydatki poniesione od 1 stycznia 2007 roku do 1 maja 2012 r.
Ile na dofinansowanie: 2 mln 24 tys. 950 euro.
Maksymalny poziom dofinansowania: 70 proc.
Minimalna całkowita wartość tego projektu to:
100 tys. zł.
Termin składania wniosków: do 17 sierpnia 2009 roku.

Program II
Dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania nr 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową. (Nabór nr 22/K/6.5/2009. Bezpieczeństwo turystów - systemy elektroniczne)

Okres realizacji projektu: Zaliczyć można wydatki poniesione od 1 stycznia 2007 roku do 1 maja 2011 roku.
Środki na dofinansowanie: 1 milion 320 tys. euro.
Maksymalny poziom dofinansowania: 70 proc.
Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. zł.
Termin składania wniosków: do 17 sierpnia 2009 r.

Kto może skorzystać z tych programów:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- administracja rządowa;
- publiczne szkoły wyższe;
- instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne;
- spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku bądź przeznaczające zysk wyłącznie na cele statutowe, w których udział większościowy - ponad 50 proc. akcji, udziałów itp. - posiadają jednostki sektora finansów publicznych
- podmioty prawa publicznego ujęte w Dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku (Dz. Urz. L134 z 30.04.2004 r.).


Rywalizacja o 30 milionów euro

W poniedziałek 10 sierpnia ruszył konkurs na unijne dotacje.
Biorą w nim udział firmy działające w branży turystycznej. Organizuje go Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, która podlega dolnośląskiemu urzędowi marszałkowskiemu. DIP udostępnia przedsiębiorcom generator wniosków. Jest to program komputerowy, za pomocą którego wypełnia się wniosek o dofinansowanie. Wypełniony wniosek, 14 września, między godziną 8.00 a 16.00, przedsiębiorcy rejestrować będą internetowo, a dopiero później dostarczać w wersji drukowanej do siedziby DIP.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowe wsparcie budowy lub modernizacji infrastruktury turystycznej (np. hoteli, pensjonatów, ośrodków rekreacyjnych itp.). Dotowane mogą być też inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem usług i produktów turystycznych. (Jest to tzw. schemat 1.1.D1 RPO: \"Dotacje inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu\").
O dotacje mogą się ubiegać małe i średnie firmy, a także mikrofirmy, które działają dłużej niż dwa lata. Projekty ich inwestycji muszą wpisywać się w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, czyli dokument, który wyznacza główne kierunki rozwoju tej gałęzi gospodarki w regionie. Z puli 30 milionów euro zarząd województwa wydzielił 5 milionów na wsparcie tych inwestycji, które realizowane będą w gminach pobytowych Euro 2012.

Wiadomości Wrocław, Wydarzenia Wrocław

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!