Witam! Mam pytanie, czy w przypadku bezgotówkowej zamiany mieszkania komunalnego na mieszkanie własnościowe /hipoteczne/ będzie obowiązywała mnie zapłata podatku dochodowego.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Witam! Mam pytanie, czy w przypadku bezgotówkowej zamiany mieszkania komunalnego na mieszkanie własnościowe /hipoteczne/ będzie obowiązywała mnie zapłata podatku dochodowego. Jeżeli tak to od jakiej wartości będzie on obliczony? Czy od wartości mieszkania własnościowego, które przejmę, czy od wartości rynkowej mieszkania komunalnego, które oddam. Kto ma wyliczyć wartość mieszkania komunalnego?
Czy podatek PCC będzie wyliczony od różnicy wartości obu mieszkań, czy tylko od wartości mieszkania własnościowego i która strona obowiązana będzie go zapłacić?
Pozdrawiam: Maria Wyszomirska


Niestety z informacji przedstawionych przez Panią nie można autorytatywnie odpowiedzieć na przedstawiony problem. W Pani przypadku nie może być mowy bowiem o zamianie, gdyż do mieszkania komunalnego nie ma Pani prawa własności a jedynie jest ono przez Panią wynajmowane. Można w tym przypadku mówić o sprzedaży mieszkania własnościowego w celu uzyskania w zamian mieszkania komunalnego. Radzę udać się do Urzędu Skarbowego z całą dokumentacją dotycząca przyszłej transakcji w celu uzyskania bliższych informacji.
Do zamiany mogłoby jednak dojść, gdyby mieszanie komunalne zostało przez głównego najemcę wykupione. Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku zamiany kształtowałby się wówczas w sposób następujący. Według art. 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007 nr 68 poz. 450) obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (zamiany). Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie zamiany na stronach tej czynności (odpowiedzialność solidarna). Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu - różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali (w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek).
Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, pomimo w/w wezwania nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.
Stawka podatku od umowy zamiany wynosi 2 % przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym (przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1 %).
Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży uregulowany jest w przepisach ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007 nr 68 poz. 450).


Na pytania Internautów odpowiada Łukasz Berg z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Tomasza Posadzkiego w Gdańsku.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!